REMIGIUSZ KUŹMIŃSKI
absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
w klasie wokalistyki jazzowej i klasycznej
oraz dyrygentury jazzowej i klasycznej
z tytułem magistra sztuki

Zjazd absolwentów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (13-01-2018)