Dyplomowany wokalista i dyrygent, mgr sztuki,
absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
o specjalnościach: wokalistyka jazzowa,
wokalistyka klasyczna, dyrygentura jazzowa
i dyrygentura klasyczna.

Nagranie wywiadu i występu w TVP3 w programie "Cafe Piosenka" (04-08-2022)