REMIGIUSZ KUŹMIŃSKI
absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
w klasie wokalistyki jazzowej i klasycznej
oraz dyrygentury jazzowej i klasycznej
z tytułem magistra sztuki

Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu (szkoła średnia)