REMIGIUSZ KUŹMIŃSKI
polski wokalista i dyrygent, magister sztuki
absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
o specjalnościach: wokalistyka jazzowa i klasyczna
oraz dyrygentura jazzowa i klasyczna

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu (szkoła średnia)