REMIGIUSZ KUŹMIŃSKI
absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
w klasie wokalistyki jazzowej i klasycznej
oraz dyrygentury jazzowej i klasycznej
z tytułem magistra sztuki

Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (pięcioletnie dzienne studia magisterskie)